Departamento T14

Patentes

Mato, S., Elvira, C., Villaverse, J.L.
Proceso de degradación de residuos lignocelulósicos procedentes de la industria papelera
Nº de solicitude: P-9300161-4 | País de prioridade: España | Data de prioridade: 1996
Entidade titular: Universidade de Vigo

Mato, S.; Plana, R.; Aguilera, F., Pérez, C.
Biorreactor de Residuos Orgánicos (BIORESOR)
Nº de solicitude: P-9900981 | País de prioridade: España | Data de prioridade: 2005
Entidade titular: Universidade de Vigo

Prado, C., Alves, D., Villar, I., Pérez-Díaz, D., Mato, S.
Procedimiento para el tratamiento biológico de residuos contaminados con hidrocarburos
Nº de solicitude: 201630289 | País de prioridade: España | Data: In public exhibiton
Entidade titular: CODISOIL S.A.