Docencia de Grao

Facultade de Bioloxía

Docencia impartida no Grao en Bioloxía

MateriaCursoCuadrimestreECTS
Técnicas básicas de campo e teledetección9
Invertebrados non artrópodos6
Contaminación6
Biodiversidade: xestión e conservación6

Facultade de Ciencias do Mar

Docencia impartida no Grado en Ciencias do Mar

MateriaCursoCuadrimestreECTS
Acuicultura6
Botánica marina6
Zooloxía mariña6