Recursos de Investigación

O grupo dispón de 3 laboratorios de Investigación no edificio de Ciencias Experimentais e un laboratorio na Torre do Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico (CACTI) da Universidade de Vigo. Todos eles equipados con equipos ópticos, analíticos e informáticos para levar a cabo a investigación multidisciplinar desenvolvida polo grupo.

Entre estes equipos destacan:

  • Cámara de fluxo laminar
  • Estufas para cultivos
  • Autoclave
  • Cromatógrafos (GC-MS e GC-FID)
  • Equipos respirométricos
  • Armarios termostáticos
  • Equipo de microscopía de alta calidade (NIKON SMZ25 motorizado con cámara dixital Nikon DS-Fi2, NIS-Elements Microscope Imaging, Extended Depth Focus, adaptable a microscopios Nomarski)

Na Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) disponse dun laboratorio apto para realizar cultivos en auga de mar, xunto a servizos de histoloxía, análises de imaxe, fornezo de fito e zooplancton, etc. Ademais, o grupo ten acceso aos servizos do CACTI (Determinación Estructural, Proteómica e Xenómica, Nanotecnoloxía e Análise de Superficies, Microscopía Electrónica, Desenvolvemente Sostible e Seguridade Alimentaria, Detección Remota, etc.)

O equipo conta cunha parcela na que dispón dun invernadoiro de 12×14 metros con ventilación cenital, malla de sombreo e control de temperatura para a realización de labores de experimentación. No mesmo disponse dun reactor de compostaxe de 600L con control automático de variables de proceso, planta piloto de compostaxe (BIORESOR) de 4m3, vermirreactor de alimentación continua a escala industrial, equipos de secado e calcinación, etc. Na mesma parcela disponse dun espacio de experimentación pechado de 12.5 m2 dotado de equipos de diferente índole, entre eles, un set de reactores de compostaxe.